Hårda tag

Åtta små dramatiker gick på en kurs, en hade annat att göra och så var de bara sju.

Skämt åsido, vi blir i praktiken bara sju de två sista lektionerna eftersom dubbelbokningar har ägt rum. Feedback kommer troligen att lämnas via i-mejl så egentligen är vi sju och en halv.

Alltnog! Betydligt hårdare tag ikväll. Namnen är inte längre ett problem, men det medför å andra sidan att kritiken riktas på mer relevanta, och väldigt mycker mer sårbara, punkter. Centralt ikväll var att replikerna är för långa. Jag måste få fram innehållet på ett mer koncist sätt. Ett flertal strykningsförslag lämnades och mottogs tacksamt eftersom jag är usel på att stryka i mina egna texter. Andras går bra. En viss tendens till att redovisa fakta i replikerna finns också och det blir en delikat fråga: hur förmedlar jag nödvändig information om världen utan att det blir redovisande, eller får långt? Tål att grubblas över.

Den mest problematiska synpunkten var att huvudpersonerna Gáron och Tírien inte framträder tillräckligt tydligt. Man förstår inte vilka de är, varifrån de kommer, hur de resonerar och varför de gör som de gör. Det problemet finns inte med andra karaktärer och jag tror det beror på att jag har skrivit om dem tidigare, åtskilliga hundra sidor, och därmed själv har betydligt klarare bild av deras personligheter och bevekelsegrunder. Jag måste helt enkelt sätta mig ner och skissa ihop personteckningar över G&T. Vi fick ett papper för just det ändamålet redan första lektionen så det borde inte bli något problem. Sen ska det implementeras också… jobb, jobb, jobb.

Det är lustigt att såpass allvarliga synpunkter inte skakar mig särskilt mycket. De skulle kunna medföra stora omarbetningar, ändå känner jag mig betydligt stadigare än när åsikterna mest koncentrerades på namnen. Det handlar om respekt: att dissa namnen eller genrevalet är respektlöst mot min idé och mitt arbete, medan kvällens synpunkter tvärtom visar på just respekt. Det ska bli häftigt att ta itu med det.

About cgripenvik

Jag är litteratör och gav ut min debutroman "Broder själ, syster flamma" 2014. Den följdes av barnboken "Emma: Flykten från träsket" 2015. Den här bloggen handlar om mitt försök att förverkliga min dröm och om min syn på litteratur i allmänhet.
This entry was posted in Leva sin dröm/Living ones dream and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s