Category Archives: Recensioner/Reviews

Kejsaren har för lite kläder

En flicka som avviker från normen inser plötsligt att hon inte bara ser annorlunda ut, utan också är det. Hon tillhör en annan art och när en mognadsritual hotar att avslöja vem hon är tvingas hon fly, med identitetsfrågorna gnagande … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mörkret tätnar kring professor Frans

I serieboken ”Professor Frans: Necronomicon i Upsala” fortsätter Mohamed Omar att utveckla sin egen vision av lärdomsstaden i skuggan av Högarna. Man kan naturligtvis välja att kalla det en ”illustrerad roman”, men eftersom begreppet serie för mig alltid haft en … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Trivsam mysteriedeckare

Uppsaliensaren Mohamed Omar fortsätter sin tämligen experimentella väg genom litteraturen i kortromanen ”Professor Frans och den siste Sturen”. Stilistiskt är steget från föregångaren, den Eliot/Lovecraft-inspirerade diktsviten ”Natt öfver Upsala” stort, men sett ur ett vidare perspektiv är alla Hr Omars … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Modigt när Lovecraft möter Eliot

Mohamed Omar är den uppburne poeten som blev islamist (och inte så uppburen), för att sedan kasta sig ur den strama religionens grepp och landa i fantastiken. Nu har han gett ut prosadiktsamlingen Natt öfver Upsala, delvis med inspiration från … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Heartbreaking finale

Heart of Man (my translation; original titel Hjarta mannsins), the final part in Jón Kalman Stefánssons trilogy, centers on The Boys attempts to make the crucial choices of youth. Love and the future is at stake, while the people he … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews | Tagged , , | Leave a comment

Uncommonly strong “middle” book

My expectations were set a bit too high after Jón Kalman Stefánssons Heaven and hell, the first book about The Boy. That was such a marvel of literary triumph that I simply lack words. The Sorrow of Angels (my translation), … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews | Tagged , , | Leave a comment

Fantasy with style

The story told in Anders Björkelids Förbundsbryterskan is extremely standard fantasy: two kids on a mission to save the world, faces obstacles of the fantastic kind. If that was all this book was I would’ve been hard in my criticism, … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews | Tagged , , , , , | Leave a comment