Tag Archives: fantasy

Kejsaren har för lite kläder

En flicka som avviker från normen inser plötsligt att hon inte bara ser annorlunda ut, utan också är det. Hon tillhör en annan art och när en mognadsritual hotar att avslöja vem hon är tvingas hon fly, med identitetsfrågorna gnagande … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mörkret tätnar kring professor Frans

I serieboken ”Professor Frans: Necronomicon i Upsala” fortsätter Mohamed Omar att utveckla sin egen vision av lärdomsstaden i skuggan av Högarna. Man kan naturligtvis välja att kalla det en ”illustrerad roman”, men eftersom begreppet serie för mig alltid haft en … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Närmar sig

Ytterligare två steg klivna: sista provtrycket av Emma: Flykten från träsket landade i posten. Ser mycket bra ut, särskilt de nya anfangerna som Malin Forsman har ritat. Den här gången prövade jag med limbindning istället för trådbindning för att se … Continue reading

Posted in Leva sin dröm/Living ones dream, Nästa försök/The next try | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

One step towards the next step

I managed to finish the third draft of the “sequel” to my novel Brother soul, sister flame today. Now there’s just the editing and the polishing and then off to a paid critic. I’m nervous (when am I not?), partly … Continue reading

Posted in Leva sin dröm/Living ones dream, Nästa försök/The next try | Tagged , , , , , | Leave a comment

What does escapism really have to tell us?

Now, I admit that I have something of a love-hate relationship with fantasy, but this thought just struck me when I read about an aspiring authors high fantasy plot: Isn’t it peculiar that so many fantasy writers tend to create … Continue reading

Posted in Tankar om text/Thoughts on text | Tagged , , , , | Leave a comment

Fantasy with style

The story told in Anders Björkelids Förbundsbryterskan is extremely standard fantasy: two kids on a mission to save the world, faces obstacles of the fantastic kind. If that was all this book was I would’ve been hard in my criticism, … Continue reading

Posted in Recensioner/Reviews | Tagged , , , , , | Leave a comment

Some thoughts on the strangeness of worlds

This is a comment I tried to post as a reply to the following post on Victoria [V.E] Schwabs blog: https://veschwab.wordpress.com/2015/01/27/the-first-100-pages-were-build-up-or-the-fantasy-writers-dilemma/ For some reason, it didn’t work, so I’m publishing it here instead. After all, this is home. The subject … Continue reading

Posted in Tankar om text/Thoughts on text | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment