Tag Archives: uppbruten kronologi

Tankar vid midnatt

Apropå det eventuella problemet med den uppbrutna kronologin: faktum är att jag avsiktligt har formulerat delar av det aktuella perspektivet så att läsaren, åtminstone inledningsvis, ska tro att kronologin i själva verket är normal. I så fall är det inte … Continue reading

Posted in Publiceringen/Publication | Tagged , , , | Leave a comment