Comments and reactions

On this page I will collect links and comments about my books, including reviews. Excerpts from the reviews will also be found in the sidebar on the opening page.

retrogradespring.n.nu:
”It feels very credible in its description of how different values and beliefs mercilessly collide and how xenophobia and ignorance flourishes.”

(”Den känns väldigt trovärdig i sin beskrivning av hur olika värderingar och religioner kolliderar skoningslöst och främlingsrädslan och okunskapen florerar.”)

swedishzombie.com:
”[…] where others are content with modeling their story on out history, directly transferring values and oppressions without any further reflection on the state of things, Gripenvik uses it as a starting point for writing about gender perspectives and class issues, without getting too polemic. Sure, it’s a fantasy story about suffering and misery, but their is an angry, cocky undertone that infects the dialogue in a very good way.”

(”[…] där andra nöjer sig att modellera sin berättelse utifrån vår historia och direkt föra över normer och förtryck utan att vidare reflektera över sakernas tillstånd använder Gripenvik det som en utgångspunkt för att skriva om genusperspektiv och klassfrågor utan att bli för polemisk. Visst, det är en saga om lidande och elände, men där finns en arg, kaxig ton som smittar av sig på dialogerna på ett väldigt bra sätt.”)

”It’s a skilfully composed novel that deserves praise.”

(”Det är en skickligt komponerad roman som förtjänar lovord.”)

Spektakulärt.se:
”The novel exposes how traditions are used to uphold injustices and inequities.”

(”Romanen belyser hur traditioner används för att upprätthålla orättvisor och missförhållanden.”)

”… the violent opening doesn’t prevent the build-up towards an even more intense end.”

(” … den våldsamma inledningen hindrar inte att det byggs upp för ett än intensivare slut.”)

Åsa Böker (author of ”Nordland”):
”It’s a fantasy – but it’s so much more! A reality-fantasy! A brutal depiction of real life, set in a fantasy world. […] I think it’s a magnificent work of literatur.”

(”Det är en fantasy -men det är ju så mycket mer! En reality-fantasy! En brutal verklighetsskildring i en fantasyvärld. Jag tycker det är ett stortslaget verk.”)

BTJ:
”This is a well processed novel, written with commitment.”

(”Det här är en väl bearbetad roman skriven med engagemang.”)
Amanda Franzén, lektör/lecteur

Hanna Y.:
”One of the best books I’ve read in a long time. And definitely the best looking.”

(”En av de bästa böcker jag läst på länge. Och definitivt den snyggaste. ”)

Eva Holmquist:
”The story is well-written with well developed characters. Even so it didn’t really catch me. The reason is probably that I didn’t find any of the characters interesting enough to care what happened to them.”

(”Berättelsen är välskriven med välutvecklade karaktärer. Ändå fångades jag inte riktigt av berättelsen. Troligen berodde det på att ingen av karaktärerna intresserade mig tillräckligt mycket och jag brydde mig helt enkelt inte vad som hände med dem.”)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s